Ska man färga håret som gravid?


|

Ska man färga håret som gravid

Det är aldrig för tidigt att göra bra val för en hälsosam graviditet. Faktum är att det allra bästa är att läsa på redan innan man blir gravid. Vissa kemikalier kissar vi ut på några timmar, andra stannar i kroppen flera månader eller år. Oavsett om du läser det här i första eller sista trimestern, så är det alltid lönt att göra kemikaliekloka val och kanske t.o.m överväga en helt naturlig hårvård

Att färga håret har blivit en självklarhet för många. 60% av alla kvinnor i EU färgar håret 6-8 gånger om året. Färgning av håret börjar tidigt i åldrarna och pågår under en stor del av livet vilket ökar riskerna. Att så många unga och gravida färgar håret borde vara grund till hårdare krav på innehållet i hårfärger, men tyvärr innehåller nästan alla färger på marknaden skadliga ämnen.

Man kan tycka att det är en självklarhet att alla godkända ämnen är helt säkra för oss, men så enkelt är det inte alltid.

Visa det här inlägget på Instagram

Idag kan man läsa om resultatet av en studie vid Edinburgh universitet som visar att både ibuprofen- och paracetamolanvändning under graviditeten kan skada fostrets framtida möjligheter att få barn, det gäller både pojk- och flickfoster. Be vården om hjälp att i första hand ”behandla” med värme, vila, akupunktur eller smärtterapi. Resultaten går i linje med den svenska Selma-studien som dessutom upptäckt ett samband mellan smärtstillande medel och missbildade könsorgan. #infertilitet #fosterskadande #hormonstörande #läkemedel #gravid #graviditet #bf2018

Ett inlägg delat av Kemikalieklok (@kemikalieklok)

Farliga kemikalier som finns i hårfärg och hur de påverkar kroppen

Färga håret gravid

Det finns en grupp av så kallade aromatiska aminer som är vanliga i hårfärger, till exempel TDA och Ammoniak. Många av dessa aminer kan vara starkt allergiframkallande och cancerframkallande.

Resorcinol är förutom starkt hudirriterande även misstänkt hormonstörande. I djurstudier har det visat sig störa sköldkörteln, ett organ som är livsviktigt för fosterutvecklingen. 

Ett av de värsta ämnena i hårfärg är PPD, ett extremt allergiframkallande ämne som förbjöds i Sverige redan 1943, förbudet hävdes dock när vi gick med i EU. PPD är kopplat till risk för akuta allergireaktioner som kräver omedelbar vård och kan ge allvarliga skador. En del tillverkare har ersatt PPD med TDA, ett ämne som enligt Läkemedelsverket visat sig vara lika skadligt. I blodprover finner man även rester av förbjudna ämnen som är konstaterat eller misstänkt cancerframkallande. Uppenbarligen hindras tillverkarna inte av dessa förbud. 

Risken för fosterskador, fertilitetsproblem och missfall är högre hos frisörer än andra yrkesgrupper, ändå visar en tysk studie att det är den som får håret färgat som får i sig högst halter av skadliga kemikalier, inte frisören. Att man trots det kan se en ökad risk hos frisörerna tyder på att det verkligen är potenta kemikalier som redan i låg dos kan ge skador. 

Vad ger Läkemedelsverket för rekommendationer gällande att färga håret som gravid? Bör man att lita på dem?

För det första så måste man vara medveten om att läkemedelsverket är en förvaltningsmyndighet som bl.a. ansvarar för nationell läkemedelsupplysning. Det är i grunden en god sak, men i denna position som samhällsinformatör spelar försiktighetsprincipen en väldigt liten roll, det är hårda bevis som gäller för att ligga till grund för Läkemedelsverkets rekommendationer. Som gravid riskerar man att bli missledd av deras svar. Läkemedelsverket menar nämligen att det inte är förenligt med någon särskild risk [för fostret] att färga håret som gravid med hänvisning till att det inte är bevisat i forskning. 

”Läkemedelsverkets bedömning i dagsläget är att det inte finns någon särskild risk kring att färga håret när man är gravid […]” (https://lakemedelsverket.se/harfargfaq)

 Det läkemedelsverket säkerställt/bedömt med detta påstående är ingenting med andra ord, för i nästa andetag menar man att: 

”Det är visserligen inte särskilt väl undersökt i vetenskapliga studier vilken eventuell påverkan det kan ha på foster eller ammande spädbarn”(https://lakemedelsverket.se/harfargfaq)

 Man kan inte vara säker på ett utfall bara för att motsatsen står obevisad. Det är inte kemikalieklokt. Om du läser de här två citaten, känner du att läkemedelsverket har gjort en adekvat riskbedömning? Läkemedelsverket är mycket tydliga med att hårfärg kan ge kontaktallergi för mamman, men att fostret inte bör löpa någon särskild risk eftersom det är så liten mängd som tas upp i blodet. Men vi vet idag att vissa gränsvärden inte är tillräckligt strängt satta för att man inte tar hänsyn till att vissa kemikalier faktiskt kan vara farligare i låg dos än i hög. 

Misstolka inte dessa uttalanden som att någon faktiskt har gått in och kollat att ämnet är ofarligt, för det är inte fallet. Snarare är det så att tillräckligt med bevis inte har samlats in för att göra en förändring i rekommendationerna. Det betyder att de vetenskapliga rapporterna som påvisar ämnets farlighet behöver bli ett antal och bära hela bevisbördan själv. Ingen behöver motbevisa en misstanke, och därför kan misstänkt skadliga ämnen fortfarande benämnas som ”ofarliga”.

Samma tveksamma råd får du från 1177 om att färga håret som gravid

1177 säger att det, utifrån vad vi vet idag, är ofarligt. I nästa mening skriver de att det inte går att utesluta att kemikalier i hårfärg inte påverkar fostret och att vi vet att de tas upp genom huden. När jag läser mellan raderna så tolkar jag det som att man har valt att inte ha en generell rekommendation om att gravida ska undvika att färga håret men försöker ändå få läsaren att själv ta beslutet att avstå. 

”Det borde inte vara farligt, men vi vet faktiskt inte” skulle vara ett tydligare uttalande. Och ännu bättre vore om man faktiskt INTE inleder med att det är ofarligt

3 forskare som vågar ta in försiktighet i sin bedömning

Carola Lidén, professor vid institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet hittar cancerframkallande och fertilitetshämmande ämnen i många hårfärger. En del kan även ge genetiska defekter. Carola menar att det finns skäl att vara försiktig under graviditeten, andra studier har nämligen visat att innehållet i hårfärg kan påverka flera organ i kroppen. 

Bo Jönson, analytisk kemist är väldigt oroad över halterna av misstänkt skadliga ämnen i kroppen efter hårfärgning och avråder starkt från att färga håret som gravid. 

Forskaren Sanna Heikkinen menar att all kommersiell hårfärg verkar öka risken för bröstcancer hos kvinnor, gravida eller ej. Hon kommenterar inte om det innebär någon risk för fostret.

Något att tänka på; I danmark blir du avrådd från att färga håret som gravid

Danska miljöstyrelsen avråder gravida från att färga håret. En rekommendation jag önskar att svenska myndigheter skulle ta efter och som flera svenska forskare lyfter fram som ett föredöme. Men hjulen rullar sakta i statliga organisationer och vi kommer nog få vänta ytterligare några år på en sådan ändring. Sådana här rekommendationer kan påverkas av de konstigaste anledningar. Till exempel har Sverige fått undantagstillstånd på att sälja Östersjöfisk med höga halter miljögifter för att vi har så stark kulturell koppling till fisken. Som surströmming och sill till midsommar. Att vi är vana att äta sill till midsommar gör ju inte fisken nyttigare, nej jag följer då hellre andra länders rekommendationer där man har lägre gränsvärden för miljögifter i fisk. Likadant tänker jag kring hårfärgning under graviditeten.

Ekologisk hårfärg som gravid?

Stickprover visar att även hårfäger som marknadsförs som ekologiska, skonsamma, ammoniakfria, naturlig, hälsosam osv kan innehålla skadliga kemikalier. Man kan till exempel fortfarande hitta PPD i många produkter och ammoniak har ofta bytts ut mot en lika skadlig ersättare.

En bättre typ av hårfärg: Vegetabilisk

Örtfärger är troligtvis det bästa alternativet på marknaden idag. Men var uppmärksam på om alla ingredienser verkligen är vegetabiliska. Det finns märken som har 98% vegetabiliskt innehåll och ändå lyckas smyga i lite PPD eller TDA.

Många örtfärger baseras dock på Henna som innehåller ämnet Lawson som kan skada arvsmassan (vårt DNA). Även om det ,så vitt vi vet, krävs höga doser så känns det inte helt tryggt under en graviditet om du frågar mig.

Undvika färga håret under tidig graviditet, eller hela?

Jag skulle absolut avråda från att färga håret med konventionella produkter under hela graviditeten, oavsett om det görs hemma eller på salong. Det är helt enkelt för många misstänkta kemikalier i de produkterna. Ditt hår mår bättre utan kemikalier.

Mitt val

Kemikalieklok - Ska man färga håret som gravid?

Personligen har jag de senaste åren bara använt livsmedel som citron, kanel, kamomill osv för att ljusa upp håret, jag har klivit av hårfärgningstrenden och valt att nöja mig med skafferiexperiment när jag vill variera mig. Vill man istället testa bruna nyanser kan man använda svart te eller avkok på valnötter. Det här är väldigt skonsamma färgningar och kräver därför upprepade behandlingar för tydligt resultat.

Sammanfattning

Om steget att sluta färga håret känns alldeles för stort så finns det flera kompromisser man kan göra, vilken nivå man är bekväm med efter att ha läst det här inlägget bestämmer man själv. Man kan välja att inte färga under graviditeten och amningsperioden om man vill vara extra försiktig. Ett annat alternativ är att avstå färgning under första trimestern, då fosterutvecklingen är som mest intensiv och använda sig av örtfärger resten av graviditeten.

Om du trots allt väljer att färga håret så var extra noggrann med handskar, vädring och verkningstid. Försök då också använda kemikaliekloka alternativ till andra vardagsprodukter såsom diy deodorant, parfym, hudlotion osv. för att dra ner på den totala kemikalieexponeringen.

?? Klokt

  • Färga inte håret under graviditeten
  • Färga inte håret när du ammar

?? Undantag

  • Färga håret efter första trimestern
  • Färga håret med örtfärger

?? Undvik

  • Färga håret med konventionella hårfärger


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

VARUKORG0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Sök